Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Ünnepeink

10 éves jubileumi ünnepségünk


Nagy öröm volt az óvoda jelenlegi és régi dolgozói számára, hogy mostani és régi óvodásainkkal, szüleikkel, együtt ünnepelhettük 2011. október 15-én katolikus óvodává válásunk 10. évfordulóját. Az ünnepet összekötöttük hagyományos Teréz napi búcsúnkkal, ami régi szép hagyományunk.

Jubileumi hálaadó szentmise
Az ünnep a Szent Család Plébánián kezdődött, ahol Dr. Füzes Ádám plébános atya köszöntője után a jubileumi háladó szentmisét S.E.R. Dr. Beer Miklós a Váci Egyházmegye püspöke celebrálta.
Sokaknak tartozunk köszönettel, ezt a hálát kívántuk kifejezni azokkal az oklevelekkel, melyeket Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és Dr. Káposztássy Béla Géza, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola megbízott rektora adott át:
Dr. Bakonyi Annának, Farkas Györgynek és Hassay Zsófia polgármester asszony képviselőjének, Simonffy Mártának azért a fáradozásért és segítségért, amit az intézmény egyházi óvodává alakulásáért kifejtettek.
Simonffy Márta oktatásért felelős alpolgármester asszony köszöntője után a püspök atya köszönő okleveleket adott át Farkasné Egyed Zsuzsannának azért a fáradozásért, amit az intézmény egyházi óvodává alakulásáért tett, továbbá 10 éves áldozatos munkájáért. Ezt követően a szülői munkaközösség képviselője, Hrabovszky-Machál Mónika köszöntötte Zsuzsa nénit.
Ezután püspök atya szimbolikusan mindkét óvoda kulcsait megáldotta.
Dr. Káposztássy Béla Géza, az Apor Vilmos Katolikus főiskola megbízott rektora a Szent Gellért-díj arany fokozatát adta át Benedek Imréné óvodavezető-helyettesnek, a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát Horváth Zoltánné óvodapedagógusnak sokéves áldozatos munkájukért.
Köszönő oklevelet vehettek át azok a dolgozók is, akik 10 éve dolgoznak a katolikus óvodáért:
Csorbáné Kocsa Tímea óvodapedagógus, Pethőné Csordás Ilona óvodapedagógus, Dobai Mária pedagógiai asszisztens, Jámbor Zsuzsanna óvodapedagógus, Ötvösné Tekeres Hajnal Mónika óvodapedagógus és Wendler Istvánné óvodapedagógus.
A dolgozók kórusa és óvodásaink énekkel és imával tették még bensőségesebbé ezt a felemelő eseményt.

Születésnap – Teréz napi búcsú
Az óvodában folytatódott a program. Régi és mostani óvodásaink adtak kis műsort, majd köszönő okleveleket vehettek át a katolikus óvodánkért végzett munkájukért:
Horváth Ferencné ny. óvodapedagógus, Jónásné Gulyás Anna dajka, Mészáros Tamás Józsefné dajka, Szuly Lászlóné ny. óvodapedagógus, Tunti Sándorné dajka, Úr Enikő pszichológus és Varjas Adrienn fejlesztő pedagógus.
Születésnap nincs torta nélkül. A hatalmas csokitorta körül összegyűlt gyerekcsapat nagy örömmel és hangerővel számolt egészen 10-ig, miközben Andi néni meggyújtotta a gyertyákat. Ádám atya szelte fel a csokitortát, jutott belőle mindenkinek!
Az udvaron megrendezett kirakodóvásáron szebbnél szebb ajándékok várták a „vásárlókat”, a gyerekek ügyességi játékokban vehettek részt, a csoportszobákban pedig szülő és gyerek együtt próbálhatta ki kézügyességét. Volt mézeskalácsszív-díszítés; billegő madár készítés; csuhébaba-készítés, gyöngyfűzés, fonalmunkák, hittanvetélkedő.
Senki sem maradt éhen, ha elfáradt a sok játékban, az udvaron terített asztalok várták. Az agapéhoz a szülők hozták a remek süteményeket és a dadus nénik alkották a finom szendvicseket.
Az ünnepet a Kolompos együttes műsora zárta, aki megénekeltették, megtáncoltatták a nagyérdeműt.
Közös énekkel, imával búcsúztunk ettől a szép és emlékezetes délelőttől.