Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

TÁMOP-3.4.2. A-11/1-2012-0004

ma-SNI - megoldások a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek együttnevelésében

eu logok 

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.A pályázatban a Mozgásjavító Óvoda Általános Iskola Szakközépiskola EGYMI és Kollégium konzorciumi partnereként vettünk részt további másik két intézménnyel a Sztehlo Gábor Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal és a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolával.

A Mozgásjavító Óvoda Általános Iskola Szakközépiskola EGYMI és Kollégium a pályázat során vezetők, pedagógusok, asszisztensek továbbképzésével, jó gyakorlatok adaptálásával, gyakorlatba való beágyazásával, egyéni átvezetési és utánkövetési programok, attitűdformáló tréningek szervezésével, a konzorciumi tagok szakmai együttműködési modelljének létrehozásával támogatja a konzorciumi partnereket, hogy a befogadó intézmények szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására.


Óvodánkban a pályázat keretén belül

 • jó gyakorlatokat vettünk át iskoláktól, módszertani intézményektől, melyeket beépítettünk pedagógiai munkánkba és a sajátos nevelés igényű gyermekek inkluzív nevelésébe.

 

 • Differenciált tevékenységszervezést, mely óvodánkban már eddig is gyakorlat volt, további elemekkel, ötletekkel gazdagítottuk a jó gyakorlatok átvételével. Az óvodai csoportokban az egyes tevékenységek során 3 differenciálási szintre terveznek az óvodapedagógusok az egyes gyermekek képességeit figyelembe véve. Ez lehetővé teszi minden óvodás számára, hogy a saját képességeihez mérten aktívan bekapcsolódjon a tevékenységekbe és fejlődjenek részképességei.

2

3

4

 • Újabb mozgásfejlesztő eszközökkel, udvari játékokkal és a fejlesztést segítő számítástechnikai eszközökkel gazdagodtunk.

5

 • Konzorciumi partnereinkkel közös projektdélutánt szerveztünk melynek során óvodásaink meglátogatták a Mozgásjavító Óvoda ás Általános iskola gyermekeit és velük egy közös játszódélutánon vehettek részt, ízelítőt kapva a mozgásukban akadályozott gyermekek életéből

6

7

 • Óvodánkban szakmai napot tartottunk, ahová meghívtuk a kerületi bölcsődék, óvodák, általános iskolák dolgozóit és bemutató tevékenységek, fejlesztések, előadások során betekinthettek az óvoda életébe és az integrációs munkánkba.

8

9

91

 • A Mozgásjavító Óvoda Általános Iskola Szakközépiskola EGYMI és Kollégium és a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete segítségével érzékenyítő délután keretében az óvodánkba járó gyermekek és érdeklődő szülők kipróbálhatták a kerekes székkel való közlekedést, az egykezes öltözködést, speciális mozgásfejlesztő járgányokat, a lábbal és szájjal festést. Ezáltal saját tapasztalatot szerezhettek a mozgássérültségből fakadó nehézségekről.

92

93

94

95

96

97

98

 • Pedagógusaink és pedagógiai asszisztenseink akkreditált továbbképzéseken vehettek részt
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodából iskolába való átmenetét segítő egyéni átvezetési tervet állítottunk össze, mely lehetővé teszi a gyermek jobb megismerését.

Ez a terv tartalmazza:

 • A gyermekről készült szakértői és pedagógiai véleményeket
 • az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, mozgásfejlesztő szakemberek által elkészített egyéni fejlesztési terveket
 • a havi kontakt órák, team megbeszélések anyagát, mely a gyermek fejlődéséről ad tájékoztatást

a gyermek munkáit és a róla készült fotókat