Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Étkezés

   

 

Tájékoztatás az óvodai étkezésről – 2017/18-as nevelési év


 

A SZEPTEMBERRE TÖRTÉNŐ ÉTKEZÉSBEFIZETÉS 2017. augusztus 9-én lesz 8–16 h között, a Szondi u. 65. alatti irodában. Pótbefizetés: 2017. augusztus 16-án 8–16 h között

 

Szeptemberre 21 étkezési nap fizetendő, 10560 Ft.

 

Kérjük azoknak az újonnan beiratkozott gyermekeknek a szüleit, hogy akik még nem adták le a beíratkozáskor az ingyenes étkezés igényléséhez a nyilatkozatukat, a befizetési időpontokban keressék fel az óvodát a nyilatkozat kitöltéséhez. Ennek megtételével tudjuk az ingyenes étkezést biztosítani szeptember 1-jétől a gyermekeknek.

 

 

 

A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:

 

 

 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

 

2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

 

3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

 

4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (azaz 2017-ben 110 224 forintot;)

 

5. nevelésbe vették.