Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bemutatkozunk

 

Patrona Hungariae Óvoda

 

1064 Budapest Szondi utca 65., - Munkácsy utca 25.

Telefon: 06-1-312-3513, www.patronaovoda.hu

 

 

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként működik az óvoda két telephelyen, a Szondi utca 65-ben és a Munkácsy utca 25-ben. Az ide járó gyerekek továbbtanulását 18 éves korig a szülők igénye szerint a Patrona Hungariae Iskolaközpont biztosítja. Nem csak a körzetünkbe tartozó gyermekeket várjuk.

Nevelőtestületünk többéves közös munka eredményeként 2016-ban elnyerte a Kincses Kultúróvoda címet, ami szakmai munkánk elismerése ugyanúgy, mint a főiskolai óvós  hallgatók gyakorlatának vezetése.  Havi rendszerességgel színházi előadásokat, múzeumokat, könyvtárat látogatunk. Programunk vezérfonala a környezeti kultúrára, a teremtett világ megismerésére való nevelés.

Az ünnepek szervezésénél nemcsak a katolikus hit felé vezetésre, nevelésre fektetünk  hangsúlyt, hanem a hagyományőrzésre, a népi kultúra ápolására is. Törekszünk arra, hogy a néphagyományok széles köréből az ének, a tánc, a népmese, a népi gyermekjátékok – mint értékek – szervesen épüljenek be a gyermekek mindennapjaiba. Így a modern világgal ötvözve tovább él nemzeti kincsünk, a mai gyermekek is megtalálhatják benne a szépséget, örömet és a követendőt.

Napirendünk a gyerekek egyéni fejlődési tempójához és a család életritmusához igazodó, folyamatos. Figyelembe vesszük a gyerekek testi-lelki szükségleteit, a  gyermek személyiségének fejlődési ütemét, segítjük a tevékenységek önálló gyakorlását, helyes szokások megalapozását.

A gyermekek számára biztosítjuk a játék szabadságát. A játékba integrált felfedező tanulás a gyerekek folyamatos, önálló tapasztalására épül és segíti a világ megismerését, a közösséghez való alkalmazkodást, egyedi értékek felfedezését. Megteremtjük a játékon belüli fejlődés lehetőségét, a differenciálást és a tehetséggondozást. A szokásalakítás érdekében a rendszerességet, a következetességet és a mintaadást hangsúlyozzuk. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, a fejlődés üteméhez és sajátosságaihoz.

Óvodánk a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is biztosítja jól képzett gyógypedagógusok folyamatos jelenlétével.

A kisgyermekeknek lehetősége van hetente több alkalommal a sószoba használatára.

A szülőt társnak tekintjük a nevelésben, és nagy hangsúlyt fektetünk a családdal való együttműködésre. Az újonnan érkező gyerekek befogadására a szülő igénye és a gyermek szükséglete szerint biztosítunk időt, mely gyermekenként eltérő lehet. A csoportok ajtaja egész évben nyitva áll a szülők előtt a folyamatos betekinthetőség érdekében. A rendszeres kapcsolattartás és információcsere mellett közös kirándulásokat, ünnepélyeket, játszó- és kézműves délutánokat szervezünk, és együtt ápoljuk hagyományainkat: Mikulás érkezése, farsangolás, húsvéti készülődés, gyermeknap, évet záró program.

A szülőkkel együtt szervezett, óvodaszintű programjaink, hagyományaink: az újonnan érkező családok, gyermekek befogadó ünnepe, terményáldás, Teréz-napi búcsú, szeretet lángjának meggyújtása, adventi készülődés, betlehemezés,  szülők-dolgozók farsangi mulatsága, apák (nagyapák, keresztapák) napja, Föld világnapja,  édesanyák (nagymamák, keresztmamák) köszöntése, iskolába készülő gyerekek búcsúztatója.

 

Nevelésünk célja: önálló,  egymást segíteni tudó és segítő, kitartó, érdeklődő, nyitott gyermekek nevelése a családdal együtt. Megalapozzuk a továbbfejlődésükhöz szükséges képességeket. Szeretetteljes, barátságos, vidám hangulatban telt óvodai évek után a gyermekek az egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt, kiegyensúlyozott életritmusban az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai életre.

Elkötelezettek vagyunk a minőség folyamatos fejlesztése és a szülőkkel való nevelőpartneri viszony további erősítése iránt.

Nálunk nincs nyílt nap, mert minden nap nyílt nap!

Látogasson meg gyermekével Ön is minket, és ismerje meg óvodánkat természetes, mindennapi körülmények között!

Tisztelettel: Farkasné Egyed Zsuzsanna óvodavezető