Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bemutatkozunk

 

,,A gyermek játszik.
Azért játszik, mert fejlődik, és azért fejlődik, mert játszik.
Teremtsük meg számára a játék és a fejlődés harmóniáját!”
(Szabadi Ilona)

Intézményünk a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont óvodája. Két telephelyen – a Szondi utcai központban (4 csoport) és a Munkácsy utcai tagintézményben (2 csoport) – neveljük és fejlesztjük az óvodáskorú gyermekeket játékkal, természetközelbe vitt megtapasztalással.


HITVALLÁSUNK – Valljuk, hogy személyes példaadással, a szeretet mindennapos átélésével a hitre nevelés megvalósítható. Munkánkat a hétköznapok során a türelem, az elfogadás és a megértés jellemzi. Büszkék vagyunk az óvodára, melyben dolgozunk, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben „jó gyereknek lenni”.

HELYI NEVELÉSI PROGRAMUNK az anyanyelvi nevelésre, a zenei anyanyelv megteremtésére és a mozgásfejlesztésre épül. Kiemelt szerepet kap a keresztény értékrend bemutatása, megélése, a katolikus hitre nevelés. Óvodánk hosszú évek óta integrálja a különböző sérüléssel élő gyermekeket.

a01 bemutat

ÓVODÁNK DOLGOZÓI magas színvonalú nevelő- és fejlesztő munkával dolgoznak a gyermekekért. Tizenhárom óvodapedagógusunk közül nyolc fő szakvizsgázott, ketten közoktatási szakértők. Négy gyógypedagógus (szomato pedagógus, 2 logopédus, fejlesztőpedagógus) látja el az integráló és tehetséggondozó feladatokat. Pedagógiai asszisztenseink között ketten szociálpedagógus végzettségűek. A hét dajka közül három érettségizett,  egy  fő csecsemőgondozói képzettségű  négy fő dajkatanfolyammal rendelkezik.

a02 bemutat