Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bemutatkozunk

 

PATRONA HUNGARIAE ÓVODA SZERETETTEL HÍVJA ÖNÖKET

 

 

 

A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont tagintézményeként működik az óvoda két telephelyen, a Szondi utca 65-ben és a Munkácsy utca 25-ben. Óvodánkat a terézvárosi bérházak övezetében tiszta, gondozott környezet veszi körül. Az udvar rendezett, gyermekek által is gondozott kiskert, örökzöld növényekkel, sövénnyel övezett. Fából készült udvari játékaink célszerűek, esztétikusak és fejlesztő hatásúak. Terézvárosban és a belvárosban az egyetlen egyházi fenntartású, keresztény nevelést biztosító óvoda, ami nem hitoktatást jelent. Az óvoda nevelőközössége életpéldájukkal, elfogadó szeretet átadásával teremtenek bensőséges légkört, amelyet a gyermekek, szülők is megtapasztalhatnak. Nem csak a körzetünkbe tartozó szülők gyermekeit várjuk, fogadjuk, hanem azokat is, akiknek fontos a magyarságtudat kialakítása, hazaszeretetre nevelés, néphagyomány őrzés (népzene, néptánc), anyanyelvi nevelés (népköltészet), környezet szeretetére, az egészséges életmódra nevelés.
Érzékszervi fogyatékos, valamint mozgásában korlátozott, értelmileg lassabban fejlődő gyermekek, integrált nevelése ép társaikkal együtt, csoportonként legfeljebb két fővel történik pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógusok bevonásával.

 

Allergiás betegségek (tej-, tojás-, lisztérzékenység, egyéb) miatt különleges gondozást, egyéni ellátást igénylő gyermekek integrált nevelését vállaljuk, lehetővé téve az óvodai együttétkezést egészséges társaikkal, a speciális étrendet biztosításával.

 

Nevelőtestületünk többéves közös munka eredményeként 2016-ban elnyerte a Kincses Kultúróvoda címet, ami szakmai munkánk elismerése ugyanúgy, mint a főiskolai óvós hallgatók szakmai gyakorlatának vezetése.

 

Alapelveink

 

Gyermekközpontúság, játék kiemelt szerepe, a családokkal való szoros együttműködés, differenciált fejlesztés, egyéni bánásmód, a gyermekek testi – lelki szükségleteinek figyelembe vétele, teljesítménykényszertől mentes fejlesztés, tanulás, anyanyelvi kultúra ápolása, kiegyensúlyozott, derűs, sürgetésmentes légkör biztosítása. Az ünnepek szervezésénél nemcsak a katolikus hit felé vezetésre, nevelésre fektetünk hangsúlyt, hanem a hagyományőrzésre, a népi kultúra ápolására is. Törekszünk arra, hogy a néphagyományok széles köréből az ének, a tánc, a népmese, a népi gyermekjátékok – mint értékek – szervesen épüljenek be a gyermekek mindennapjaiba. Napirendünk, tevékenységeink a gyerekek egyéni fejlődési tempójához, a családok életritmusához igazodó, így kívánjuk az egészséges életvitelt megalapozni.

 

Pedagógiai munkánk alapfeltétele olyan esztétikus, harmonikus és egészséges környezet kialakítása, melyben a gyermekek biztonságban érzik magukat és szívesen tevékenykednek. Az életkorra legjellemzőbb tevékenységének, a mással nem helyettesíthető játékot tekintjük, és az élményszerű tanulásra, a tudás cseppjeinek a begyűjtésére teremtünk helyet, időt. Így teljesítjük a szülők jogos elvárását a testi, értelmi és szociális képességek fejlesztését. Meggyőződésünk, hogy az óvodás korú gyermekeknek joga, hogy nemzetét éltető hagyományokat megismerje, megszeresse, hiteles, követendő mintát kapjon.

 

Hitvallásunk fontos eleme az „ünnepelni tudás” képességének alakítása is. Mindannyian tudjuk, hogy egy-egy szívvel-lélekkel megrendezett családi ünnep emlékét milyen szeretettel hordjuk magunkban egész életünkön át. Ugyanezt a mély emléket szeretnénk beültetni a gyermekek lelkébe az óvodai ünnepek jó hangulatú, élményekben gazdag megvalósításával. Szeretnénk elérni, hogy a gyermekek érezzék meg, hogy a világnak, amelybe bele születtek múltja és jövője is van. Valljuk, szeretetteljes, barátságos, vidám hangulatban telt óvodai évek után a gyermekek az egyéni fejlettségüknek megfelelő, nyugodt, kiegyensúlyozott életritmusban az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai tanulásra, életre.

 

Címünk: 1064 Budapest Szondi utca 65., - Munkácsy utca 25.

 

Telefon: 06-1-312-3513, www.patronaovoda.hu

 

Szeretettel várjuk Önöket, gyermekeikkel együtt jöjjenek el hozzánk.

 

Farkasné Egyed Zsuzsanna

 

óvodavezető

 

A 2018/19-AS NEVELÉSI ÉVRE AZ ÓVODAI BEÍRATKOZÁS IDŐPONTJA:

 

2018. május 7–11.

 

(hétfő: 7–18, kedd: 7.00–18.00, szerda: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–17.00, péntek: 8–16)