Patrona Óvoda

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Aktuális információk

Tájékoztatás az óvodai étkezésről – 2017/18-as nevelési év


A szeptemberre történő étkezésbefizetés 2017. augusztus 9-én lesz 8–16 h között, a Szondi u. 65. alatti irodában. Pótbefizetés: 2017. augusztus 16-án 8–16 h között

Szeptemberre 21 étkezési nap fizetendő, 10560 Ft.

Kérjük azoknak az újonnan beiratkozott gyermekeknek a szüleit, hogy akik még nem adták le a beíratkozáskor az ingyenes étkezés igényléséhez a nyilatkozatukat, a befizetési időpontokban keressék fel az óvodát a nyilatkozat kitöltéséhez. Ennek megtételével tudjuk az ingyenes étkezést biztosítani szeptember 1-jétől a gyermekeknek.

 

A 2015. évi LXIII. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása értelmében ingyenes étkezésre jogosult az a gyermek, aki:

 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (azaz 2017-ben 110 224 forintot;)

5. nevelésbe vették.

 FENNTARTÓI KÖZLEMÉNY AZ ÓVODAI FELVÉTELRŐL

 

Mint a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (Intézmény székhelye: 1092 Budapest, Knézich u. 3-13., tagintézménye: 1064 Budapest, Szondi u. 65., tagintézmény telephelye: 1063 Budapest Munkácsy Mihály u. 25., OM azonosító száma: 035260) fenntartója (Nkt. 83.§ (2) b) az alábbi közleményt adom ki a 2016/2017-es nevelési év óvodai beiratkozásának időpontjáról:

 

A 2017/18-AS NEVELÉSI ÉVRE A BEÍRATÁS IDŐPONTJA:

2017. május 2–5.

(kedd: 7.00–18.00, szerda: 8.00–17.00, csütörtök: 8.00–17.00, péntek: 8–16)

 

2017. május 15–19.

(hétfő: 7–17, kedd: 8–14, szerda: 12–17.30, csütörtök: 8–17.30

péntek: 8–12)

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

„A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Óvodánk egyházi fenntartású intézmény, de terézvárosi kötelezettsége van, azaz vonatkozik rá a lakhely, tartózkodási hely, életvitelszerű tartózkodás szerinti kötelező felvétel biztosítása.

 

Lobmayer Ágnes

tartományfőnök

   

A beíratáshoz kérjük, hozzák magukkal:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

  • a gyermek lakcímkártyáját,

  • taj-kártyáját,

  • oktatási azonosító számát, ha már járt másik intézménybe,

  • továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát [rendelet 20. § (3)],

  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §.)

A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet (Nkt. 47. § (3). A felvételről rendelkező terézvárosi határozat az önkormányzat honlapján megtalálható.

Terézváros óvodai körzetei – utcák neve alapján              

Patrona Hungariae Óvoda - 1065 Budapest, Szondi u. 65. - 1063 Budapest Munkácsy u. 25

Bajnok u. 20-34.
Bajnok u. 21-33.
Bajza u. 60-72.
Csengery u. 65/a-73.
Csengery u. 78-88.
Eötvös u. 41/a-53.
Eötvös u. 42-50.
Izabella u. 83-93.
Izabella u. 86-98.
Munkácsy Mihály u. 20-34.
Podmaniczky u. 27-93.
Rózsa u. 88-98.
Rózsa u. 99a/-113.
Székely Bertalan u. 16-28.
Székely Bertalan u. 17-29.
Szinyei Merse u. 19-31.
Szinyei Merse u. 22-34.
Szív u. 54/a-68.
Szív u. 55-71.
Szobi u.
Szondi u. 6-80.
Teréz krt. 43-49.
Vörösmarty u. 58-66.
Vörösmarty u. 65-77.

 Terézvárosi Önkormányzat KINCSESKERT Óvodája - 1062 Budapest, Bajza u. 46.

Aradi u. 6-70.
Bajnok u. 1-19.
Bajnok u. 2-18.
Bajza u. 37-41.
 Bajza u. 42-58.
 Csengery u. 45-63/b.
 Csengery u. 60-76.
 Eötvös u. 26/a-40.
 Eötvös u. 23/a-39.
 Izabella u. 65-81.
 Izabella u. 68/a-84.
Kmetty u.
Lendvay u. 2-10.
Munkácsy M. u. 14-18.
Rózsa u. 37/a-97/b.
Rózsa u. 66-86.
Székely Bertalan u. 1/a-15.
Székely Bertalan u. 2/a-14.
Szinyei Merse u. 2-20.
Szinyei Merse u. 1-17.
Szív u. 30-52/b.
Szív u. 35-53.
Szondi u. 5-69.
Teréz krt. 23-41.
Vörösmarty u. 36-56
Vörösmarty u. 45-63.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája - 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 10.

Andrássy út 2-48
Andrássy út 50-112.
Aradi u. 1-5.
Aradi u. 2-4.     
Aradi u. 7-69.
  
Bajcsy-Zsilinszky út 13-19/b.
   
Bajza 35.
  
Bajza u. 38-40.
Csengery u. 37-43.
Csengery u. 52-58.
Dalszínház u. 6-10.
Dobó u. 1.,2.
Eötvös u. 17-21.
Eötvös u. 18-24.
Hajós u. 3-23.
Hajós u. 4-14.
Izabella u. 60-66.
Izabella u. 59-63.
Jókai tér
Jókai u. 2-4.
Jókai u.1.
Káldy Gyula u. 13.,14
Kodály körönd 3., 4.
Lázár u.
Lendvay u. 1-9.
Mozsár u.  
Munkácsy Mihály u. 8-12.
Nagymező u. 15-23.
Nagymező u. 18-36.
Ó utca 1-51.
Oktogon tér 1.
Révay köz
Révay u.
Rózsa u. 60-64.
Rózsa u. 67-71.
Szinyei Merse u. 1.
Szinyei Merse u. 2.
Szív u. 24-28.
Szív u. 29-33.
Teréz krt. 16-26. 
Teréz krt. 17-21.
Vörösmarty u. 30-34/b.
Vörösmarty u. 37-43.       

              
Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája - 1063 Budapest, Szív u. 6.

Andrássy út 1-81. 
Anker köz
Bajcsy-Zsilinszky út 1-11.
Csengery u. 34-50.
Csengery u. 29-35.   
Dalszínház u. 1.   
Dalszínház u. 2-4.
  
Deák Ferenc tér 6.
Dohnányi Ernő u.
Eötvös u. 1-15.
Eötvös u. 2-16.
Hegedű u.
Hunyadi tér
Izabella u. 39/a-57.
Izabella u. 44/a-58.
Király u. 2-112.
Liszt Ferenc tér 
Lövölde tér 6.
Nagymező u. 1-13.
Nagymező u. 2-16. 
Oktogon tér 2.
    
 Oktogon tér 3.
 
Paulay E. u.
Pethő Sándor u.
Rózsa u. 42/a-58.
Rózsa u. 49-65.
Németh László u. 1-9.
Németh László u. 2/a-8.
Szegfű u.    
Székely Mihály u.
  
Szív u. 2-22.
Szófia u.
Teréz krt. 1-15.
Teréz krt. 2-14.
Vasvári Pál u.
Vörösmarty u. 22-28.
Vörösmarty u. 23-35.

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája - 1068 Budapest, Városligeti fasor 28.

Andrássy u. 83-129.  
 Bajza u. 15-33.
 Bajza u. 18-36.   
Benczúr u.
Délibáb u.   
Dózsa György út 84/a-92/b.
 
Felső erdősor
Kodály körönd 1., 2.  
Lövölde tér 3-5.
Munkácsy Mihály u. 1-5.
Munkácsy Mihály u. 2-6.
Rippl-Rónai u. 1-9.
Rippl-Rónai u. 2-8.
Németh László u. 10-12.
Németh László u. 11-13.   
Szív u. 5-27.
    
Városligeti fasor 2-52.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR - 1062 Budapest, Lendvay u. 24.

Andrássy út 114-132.   
Bajcsy-Zsilinszky út 21-65.
Bulcsú u.
Desseffy u.
Dózsa György út 94-116.
Hajós u. 16-36.
Hajós u. 25-45.
Jókai u. 3-31.
Jókai u. 6-44.
 Lehel út 1-5.
Lendvay u. 11-29.
Lendvay u. 12-28.
Lovag u.
Mozsár u.  
Munkácsy Mihály u. 7-38.
Nagymező u. 25-53.
Nagymező u. 38-70.
Ó utca 2-50.
Podmaniczky u. 1-21.
Podmaniczky u. 2-20.   
Podmaniczky u. 95-119.
Rippl-Rónai u. 10/a-42.
Rippl-Rónai u. 11-35.   
Szondi u. 73-79.
  
Szondi u. 82/a.-104.
    
Teréz krt. 28-62.
Váci út 1-3.
Weiner Leó u.
Zichy Jenő u.